Przepisy Polskiego Związku Jeździeckiego - KonieRegio

Przejdź do treści

Przepisy Polskiego Związku Jeździeckiego

Kodeks Etyki PZJ 2019

Przepisy Ogólne PZJ 2020

Przepisy o Osobach Oficjalnych PZJ 2020

Przepisy Weterynaryjne PZJ 2016

Przepisy antydopingowe PZJ 2017  

Procedura pomiaru i certyfikacji kuców 2021

Podręcznik Komisarza - Skoki 2021

Instrukcja dla Komisarzy - Skoki 2020


A - Przepisy PZJ Ujeżdżenie 2018  

B - Przepisy PZJ Skoki 2021 Clean

B - Przepisy PZJ Skoki 2021 Mark up

C - Przepisy PZJ (FEI) WKKW 2020

D - Przepisy PZJ Powożenie i Parapowożenie 2021

F - Przepisy PZJ Rajdy


Uwaga: Konkurencje: E - Woltyżerka, G - Rainning oraz H - Paraujeżdżenie nie są opisane odrębnymi przepisami PZJ.

Obowiązują w tym przypadku przepisy FEI, Przepisy Ogólne PZJ oraz Regulaminy PZJ Rozgrywania Zawodów Krajowych w danej dyscyplinie (dostępne w zakładce Regulaminy PZJ).

Uwaga! Konkurencja POLO (bez literki konkurencji) nie jest opisana przepisami FEI oraz PZJ!

W zakładce Regulaminy można znaleźć Regulamin zawodów.

  


Wróć do spisu treści