Serwis informacyjny zawodów regionalnych KonieRegio - KonieRegio

Przejdź do treści

Menu główne:

Aktualności

Regulamin Sportu Dzieci i Młodzieży PZJ 2018

 

Na stronie PZJ ukazał się nowy Regulamin rozgrywania zawodów Sportu Dzieci i Młodzieży w wersji markup, w którym jest kilka istotnych zmian.

Dwie uwagi do tego regulaminu:

1. Dotyczy zawodów ogólnopolskich ZO-DiM oraz regionalnych ZR-B w czasie których odbywają się konkursy kucowe.

2. W związku z brakiem spójności pomiędzy Regulaminem SDiM oraz Regulaminem Dyscypliny Skoków, co do liczby dopuszczalnych startów konia w czasie zawodów ZR, informujemy, że zgodnie z przepisami PZJ obowiązuje następująca hierarchia stosowania odnośnych przepisów i regulaminów: Przepisy ogólne – Przepisy dyscyplin – Regulaminy dyscyplin – inne regulaminy (w tym regulamin SDiM).

W przypadku ZR, należy rozumieć, że limit 2 startów obowiązuje wyłącznie w przypadku konkursów kucowych, ale zgodnie z Regulaminem Dyscypliny Skoków do wysokości 100 cm ogólny limit wynosi 3 starty konia/dzień.

 

Zapraszamy do zapoznania się z nowymi przepisami.

 

Regulamin SDiM 2018  

Wydarzenia tygodnia

W tym tygodniu na Mazowszu odbędą się: 


23.-25.02. Halowy Puchar Warszawy i Mazowsza w skokach przez przeszkody - Kuce i Małe Konie oraz Amatrorzy w KJ ŁąckPropozycje

23-25.02. HPWiM-B KiMK, Amat. KJ Łąck

02-04.03. HZO-A KJ Łąck

02-04.03. HZR-A KJ Łąck

10-11.03. HZTiR-B SKJ Poczernin


Archiwum Propozycji oraz publikacja wstępnych List startowych (dotyczy zawodów obsługiwanych przez stronę KR) w zakładce Kalendarz.

 Sponsorem
jest
Sklep jeździecki "DRYF"

Agnieszka Wojciechowska
501 136 439
Wyniki

27-28.01.HZTiR-B KJ Aromer

10-11.02. HZTiR-B SKJ Poczernin  


Archiwum Wyników (nie dotyczy wyników na"zawodykonne"  bez ich przesłania do redakcji lub publikacji na stronie WMZJ) znajduje się w zakładce "Kalendarz"

Sponsorem
jest

Konie Uczą Ludzi
szkolenia autorozwojowe w asyście koni
602 226 047

Liga Mazowsza 2018 – kalendarium i nowy regulamin.

 

W 2018 roku jest kilka zmian w rozgrywkach cyklu.

1. Po dotychczasowych 10 edycjach, w tym roku zmienia się moderator cyklu. W związku z powyższym dla odróżnienia XI edycja odbędzie się pod nazwą „Jeździecka Liga Mazowsza”, a jej moderatorem oraz organizatorem zawodów

finałowych będzie Stowarzyszenie Sportowe Klub Jeździecki GoldenHorse w Korytach. 

2. W nawiązaniu do wielu rozmów, a także w związku z rozgrywaniem kilku innych cykli skokowych zmieniają się nieco klasy rankingowe. Schodzimy i

dostosowujemy je „w dół, w kierunku amatorów i początkujących, natomiast rezygnujemy z rankingu w klasie N. 

Klasy rankingowe JLM 2018 (nowe klasy wytłuszczone):

-  Klasa Debiuty „OPEN”, wys. 50 cm.   

-  Klasa Kuce „OPEN”, wys. 60 cm – Ranking dla 

   zawodników w wieku 9-14 lat,

-  Klasa Mini LL „OPEN”, wys. 70 cm,  

Klasa Kuce i Małe Konie „OPEN”, wys. 80 cm –

   Ranking dla zawodników w wieku 9-21 lat,

-  Klasa LL „OPEN”, wys. 90 cm
-  Klasa L, wys. 100 cm,
-  Klasa P, wys. 110 cm. 

*) Uwaga! W przypadku postulowanej zmiany w wytycznych PZJ dotyczacych rozgrywania Zawodów Towarzyskich, klasa L będzie także 'OPEN".

3. Pozostaje w kalendarzu jak w ostatnich latach 12 zawodów eliminacyjnych + dwudniowy finał.

W zasadach punktacji rankingowej jest kilka korekt, ale bez wielkich zmian.

 

Serdecznie zapraszamy!


Kalendarz Jeździeckiej Ligi Mazowsza 2018

Regulamin Jeździeckiej Ligi Mazowsza 2018


Otwarty Mazowiecki Puchar Młodzików i Dzieci 2018 w nowej formule!

Kalendarium i Regulamin.

 

VII edycja OMPMiD została zgodnie z doświadczeniami i wnioskami płynącymi ze środowiska rozegrana zostanie wg nowego, rozszerzonego programu i regulaminu.

Zasadniczą zmianą jest wprowadzenie do cyklu zawodów konkurencji i klas rankingowych w Pony Games oraz w ujeżdżeniu.

Nowa propozycja rywalizacji w ramach OMPMiD obejmuje konkursy w czterech dyscyplinach:

- Pony Games (przejazdy samodzielne),

- Ujeżdżenie na poziomie klasy L,

- Próby Caprillego na poziomie klasy L,

- Skoki na poziomie 50, 60 i 70 cm.

Konkursy objęte rankingiem VII OMPMiD rozgrywane będą na poziomie zawodów klubowych i towarzyskich.

Zapraszamy do zapoznania się regulaminem cyklu, który zawiera kalendarz zaplanowanych zawodów.

 

Kalendarz OMPMiD 2018

Regulamin OMPMiD 2018

Otwarta Liga Mazowsza WKKW 2018 – kalendarium

 

W załączeniu prezentujemy kalendarz zawodów V edycji Otwartej Ligi

Mazowsza WKKW.

 

W kolejnej edycji OLM 2018 roku odbędzie się 7 zawodów eliminacyjnych - dwie na Mazowszu (Kanie i Stara Miłosna) i pięć w sąsiedzkich, współpracujących od początku programu OLM WKWW, Walewicach i Bogusławicach (Łódzkie).

Tegoroczny finał OLM WKKW odbędzie się w SJ Szwadron Jazdy RP w Starej Miłosnej.

 

Kalendarz OLM WKKW 2018

Reklama
Reklama

Nowe wytyczne PZJ organizacji Zawodów Towarzyskich

 

Zgodnie z Uchwałą Zarządu PZJ z dnia 24.11.2017 opublikowany został nowy Regulamin Zawodów Towarzyskich

Budzi on w spore kontrowersje, ale póki co jest obowiązującym.

 

Zasadnicze zmiany:

1. Badania lekarskie muszą być od lekarza

     sportowego lub osób mających uprawnienia do ich

    wystawiania, czyli tak jak w przypadku osób

    licencjonowanych.

2. W ujeżdżeniu Zawody Towarzyskie można

     rozgrywać tylko w klasie L (do tej pory było do P).

3. W skokach ograniczono konkursy do 100 cm 

    (do tej pory było do 105 cm), przy czym jeśli

    Zawody Towarzyskie rozgrywane są w tym samym

     miejscu i dniu konkursy towarzyskie mogą być

     rozgrywane tylko do wysokości 90 cm.

4. Wprowadzono także ograniczenie w przypadku

    Zawodów Klubowych – nowy zapis brzmi: „nie

    wymagają autoryzacji, traktowane jako trening,

     wyłącznie dla zawodników jednego klubu / 

     ośrodka”!!!

 

Komentarz KonieRegio

Uwag do tego regulaminu jest sporo. Uważamy, że jest on opracowany źle, „bez wyczucia” i ogranicza dostęp do zawodów amatorom i osobom nie zarejestrowanym w WZJ lub PZJ.

Przewodniczący komisji, która opracowała tą nowelizację p. Podpora w komentarzach na stronie ŚK zasłania się „zwiększeniem bezpieczeństwa w czasie zawodów”… Czy rzeczywiście tak będzie, czy może chodzi wyłącznie o ograniczenie przez władze PZJ organizacji coraz bardziej popularnej formuły „ZT”?

Nie tak naszym zdaniem powinno wyglądać upowszechnianie jeździectwa i zachęcanie zawodników-amatorów do uprawiania tego sportu 

i udziału w zawodach, w wielu przypadkach później 

w oficjalnych zawodach z licencją WZJ lub PZJ .

 

Regulamin Zawodów Towarzyskich 2017

Reklama

Projekt szybkiej nowelizacji Statutu W-MZJ przegłosowany!

 

Tym razem, w odróżnieniu od terminu czerwcowego, udało się zebrać quorum Delegatów i tym samym w dniu 11.12. b.r. w czasie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów W-MZJ została przedyskutowana i przegłosowana tzw. „szybka” nowelizacja Statutu W-MZJ, która została przygotowana w maju przez Komisję Statutową na wniosek Zarządu i mająca ułatwić jego bieżące funkcjonowanie.

Teraz ta nowelizacja trafi do KRS.

 

Na finiszu  są również prace nad zupełnie nowym i całościowym projektem Statutu W-MZJ. Zgodnie z uchwałą Komisji Statutowej prace powinny się zakończyć do końca b.r., a w styczniu projekt przekazany do zaopiniowania zarządowi. Kolejnym krokiem będzie przedstawienie nowego Statutu pod szeroką dyskusję członkom W-MZJ oraz środowisku. Mamy nadzieję, że będzie to możliwe najpóźniej na początku lutego 2018.

 

Projekt nowelizacji Statutu 11.12. – ze zmianami

Projekt nowelizacji Statutu 11.12.  - tekst 

Próby Caprillego

Rozstrzygnięcie konkursów na organizację zawodów HPWiM i MWiM w 2018 roku.

Znane są wstępne terminy zawodów.


W dniu 13.11. Zarząd W-MZJ rozstrzygnął konkursy na organizację w 2018 roku zawodów rangi HPWiM i MWiM w ujeżdżeniu i skokach.


Halowy Puchar Warszawy i Mazowsza:

23-25.02.  Skoki Kuce i MK, Amatorzy - KJ Łąck

16-18.03.  Skoki Duże Konie - KJ Łąck

23-25.03.  Ujeżdżenie - KJ Aromer Józefin - zmiana terminu na 13-15.04


Mistrzostwa Warszawy i Mazowsza:

31.08-02.09.  Skoki Duże Konie - KJ Sielanka Warka

21-23.09.  Ujeżdżenie - KJ Aromer Józefin

28-30.09.  Skoki Kuce i MK, Amat. - SKJ Poczernin


Do ustalenia pozostaje termin MWiM w WKKW.


Uwaga!!! Zmiana przepisów PZJ o aktualności badań lekarskich zawodników.

Ponownie obowiązuje WSZYSTKICH, niezależnie od wieku, termin ważności do 6 miesięcy!

 

Poniżej prezentujemy odnośną Uchwałę Zarządu PZJ w tej sprawie.


„Uchwała nr U/1460/17/Z/2017 z dnia 17-18.09.2017r. Zarząd PZJ zatwierdza dostosowanie przepisów PZJ (Art. 14 pkt. 2.1-d Przepisów Ogólnych PZJ oraz części dotyczącej zawodnika pkt. 2 Regulaminu Rejestracji i Licencjonowania PZJ) do aktualnego rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 lipca 2016 r. w sprawie kwalifikacji lekarzy uprawnionych do wydawania zawodnikom orzeczeń lekarskich o stanie zdrowia oraz zakresu i częstotliwości wymaganych badań lekarskich niezbędnych do uzyskania tych orzeczeń (Dz. U. z 2016 r. poz. 1172).


Zgodnie z aktualnym rozporządzeniem Ministra Zdrowia obowiązują poniższe zasady:


 1. Orzeczenie wydaje lekarz specjalista w dziedzinie medycyny sportowej, a w odniesieniu do zawodników niepełnosprawnych orzeczenie może wydać także lekarz specjalista w dziedzinie rehabilitacji medycznej.


2. W odniesieniu do dzieci i młodzieży do ukończenia 21. roku życia oraz zawodników pomiędzy 21. a 23. rokiem życia orzeczenie może wydać lekarz posiadający certyfikat ukończenia kursu wprowadzającego do specjalizacji w dziedzinie medycyny sportowej oraz ważny certyfikat PTMS.


3. Badanie lekarskie ważne są do 6 miesięcy od daty ich wystawienia. Szczegółowy zakres badań specjalistycznych i diagnostycznych określają § 3 i 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia.” 


Niestety do chwili obecnej nie znane jest stanowisko PZJ, co w przypadku zawodników, którzy w bazie PZJ Artemor lub w "Książce Zdrowia zawodnika" mają wpisany obowiązujący roczny termin badań wg wcześniejszych zasad, czyli fomalnie są ok., bo: "prawo nie działa wstecz"!

Uwaga! Bez tej interpretacji zawodnicy mogą ze strony Sędziego Głównego mieć problemy z dopuszczeniem do startu, nawet na najbliższych zawodach! 

Baza Pomiarów Kuców PZJ z dnia 21.10.2017

 

W załączeniu publikujemy najbardziej aktualną Bazę Pomiarów Kuców PZJ.

 

Obecne opracowanie obejmuje już podział na kuce do 8 lat podlegające pomiarom kontrolnym w czasie MP i PP oraz kuce powyżej 8 lat z tak zwanym „pomiarem ostatecznym”.

 

Z następującą uwagą – niestety baza obejmuje głównie (jeśli nie jedynie) kuce startujące na zawodach ogólnopolskich, a nie wszystkie rejestrowane i licencjonowane w bazie koni PZJ-Artemor.

 

Ale, kolejny mały krok „do przodu” w tym temacie został zrobiony…

 

Baza Pomiarów Kuców i MK PZJ – 21.10.2017

Komunikat PZJ w sprawie licencji klubowych

 

W dniu 23.06. na stronie internetowej PZJ ukazał się następujący komunikat:

 

„Uprzejmie informujemy, że podobnie jak w przypadku pierwszej rejestracji klubu w PZJ, począwszy od 01 września 2017 roku wszystkie kluby chcące wykupić w kolejnych latach ważną jeden rok licencję Polskiego Związku Jeździeckiego uprzednio muszą wykupić licencję odpowiedniego Wojewódzkiego (Okręgowego) Związku Jeździeckiego. Pracownicy WZJ (OZJ) mający uprawnienia do obsługi systemu informatycznego Artemor mają obowiązek umieszczać w systemie stosowne adnotacje odzwierciedlające fakt wykupienia przez klub licencji WZJ (OZJ).”

 

Powyższy komunikat, oznacza, że począwszy od 2018 roku żaden klub nie mający rejestracji i wykupionej licencji WZJ (OZJ) nie będzie mógł otrzymać licencji PZJ.

    

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego